Stichting Met Als Doel Kunst

Jan Prinsen

Jan Prinsen

Ik ben in 1935 in Eindhoven geboren.

Na de afronding van mijn HBS/A opleiding ben ik aan RK Leergangen in Tilburg, aardrijkskunde gaan studeren.

Daarna ben ik gedurende 36 jaar aan verschillende scholen les gaan geven.

Na mijn pensionering kreeg ik meer tijd voor mijn grootste passie: schilderen. Ik ben toen aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk (B) schilderkunst gaan studeren en heb deze in 2006 na zeven jaar afgerond.